Voorzitter/Penningmeester/Ledenadministratie/Secretariaat

  • Stien Swart
  • Fenna Grijpma

Leiding Recreatiegroepen

  • Marjolein Lautenbag