Nieuwe gymnasten mogen twee proeflessen gratis meedoen. Daarna kunt u lid worden. Om lid te worden ontvangen wij graag een ingevuld inschrijfformulier.

Contributie per kwartaal;

Kleuters                               € 28,60

Normaal lid                        € 36,35

Keurgroep 1                       € 62,35 (2,5 uur trainen per week)

Keurgroep 2                       € 80,35 (3,5 uur trainen per week)

Wedstrijdgeld                     Per wedstrijd

Opzeggingen dienen schriftelijk of per mail binnen te zijn uiterlijk 1 maand vóór het einde van het kwartaal.