Nieuwe gymnasten mogen twee proeflessen gratis meedoen. Daarna kunt u lid worden. Om lid te worden ontvangen wij graag een ingevuld inschrijfformulier.

Contributie per kwartaal;

 

Kleuters t/m 5 jaar           € 23,25

6 t/m 16 jaar                      € 31,00

Vanaf 16 jaar                      € 35,00

Keurgroep 1                       € 57,50 (2,5 uur trainen per week)

Keurgroep 2                       € 75,00 (3,5 uur trainen per week)

bondsbijdrage                   € 5,35

Inschrijfgeld                      € 5,00 (eenmalig bij nieuw lidmaatschap)

 

 

Opzeggingen dienen schriftelijk of per mail binnen te zijn UITERLIJK 1 maand voor het einde van het kwartaal.